Szukaj łowiska:  Nazwa -   Województwo -  Zaawansowane
      Strona główna -> Wywiady
 

  VI Dolnośląski Puchar Karpiowy  

 

Serdecznie zapraszam wszystkich karpiarzy na VI Dolnośląski Puchar Karpiowy, który odbędzie się nad zbiornikiem Kozielno koło Paczkowa w dniach 19-23 maja 2010r. Poprzednie zawody czyli V DPK były największymi zawodami w Polsce w roku 2009. Liczba startujących zespołów przekroczyła 50 drużyn. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2010 będzie tych zespołów jeszcze więcej. Już przed ukazaniem się informacji o VI DPK na zawody zapisało się kilkanaście zespołów.


ORGANIZATOR PAWEŁ SZEWC

Więcej informacji pod nr tel. +48 693-783-603
lub e-mailem dpk4@o2.plSPONSOR GENERALNY ZAWODÓW


EHMANNS

Pragnę poinformować wszystkich uczestników zawodów VI DPK, że w dniu rozpoczęcia zawodów, czyli 19 maja odbędzie się darmowe party rozpoczynające się od godziny 10.00, a podczas niego przewidziany pieczony prosiak i beczka piwa. Ponadto od dnia rozpoczęcia zawodów aż do niedzieli włącznie, nad łowiskiem będzie czynny bufet, gdzie będzie można dobrze zjeść potrawy z grila oraz wiele innych, a także będzie można napić się zimnego piwa i innych napoi i przy tym porozmawiać z wieloma karpiarzami pod parasolami przy bufecie.

Ponadto chce poinformować karpiarzy, że zbiornik Kozielno, nad którym rozegrany zostanie VI DPK, zostanie całkowicie zamknięty dla innych wędkarzy, co z pewnością stworzy o wiele większy komfort łowienia. Tym razem większość zespołów będzie łowiła na brzegu od strony miejscowości Kozielno, a jedynie jeden sektor zostanie na przeciwnym brzegu. Takie rozwiązanie jest podyktowane odległościami pomiędzy drużynami, które w 2010 roku będzie wynosiło 50 metrów.

Współorganizatorem oraz patronem zawodów jest okręg PZW Wałbrzych.

Podczas trwania zawodów będzie możliwość wywożenia zestawów i zanęty przez całą dobę. Przed rozpoczęciem imprezy uczestnicy będą mogli wykupić sobie obiady, a w czasie trwania zawodów będą dostarczane na stanowiska produkty spożywcze, które także będzie można zamawiać.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie zawodami proszę o dość szybkie zapisywanie się na zawody, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich chętnych do udziału w zawodach proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Osoby, które nie skontaktują się z organizatorem telefonicznie a wpłacą wpisowe nie mogą być pewne, co do swojego udziału w zawodach i wolnego miejsca dla nich.

Proszę również przy zapisywaniu się na zawody o podanie swoich danych takich jak:

- imię i nazwisko kapitana drużyny
- adres kapitana drużyny do korespondencji wraz z kodem pocztowym
- telefon kontaktowy
- e-mail (jeśli jest)
- imię i nazwisko drugiego zawodnika
- imię i nazwisko asystenta drużyny
oraz proszę o informację czy drużyna zamawia obiady oraz koszulki.

Powyższe dane można przesłać po skontaktowaniu się telefonicznie z organizatorem, na adres e-mail lub smsem na numer organizatora.


Zapraszam wszystkich miłośników karpiowania do wspólnego spotkania nad brzegami "Kozielna", a także rywalizacji o nagrody i Puchar Dolnego Śląska.Wpisowe na VI Dolnośląski Puchar Karpiowy wynosi do końca grudnia 2009 roku 600zła od stycznia 2010 roku 700zł od drużyny, które należy wpłacać na konto bankowe:


PAWEŁ SZEWC
Ul. Królowej Jadwigi 1c/10
59-400 Jawor
PKO BP 17 1020 3017 0000 2702 0154 6787Po dniu 28 lutego organizator nie zwraca wcześniej wpłaconych pieniędzy w przypadku rezygnacji z zawodów.NAGRODY


I miejsce - 3000zł + nagrody rzeczowe
II Miejsce - 1000zł + nagrody rzeczowe
III miejsce - 600zł + nagrody rzeczowe


Łowca największej ryby otrzyma nagrodę specjalną o której poinformujemy już wkrótce.

Wartość nagród samego sponsora generalnego to 10.000zł


Ponadto zawodnicy zostaną podzieleni na sektory, gdzie nagrody otrzymają pierwsze 3 zespoły w każdym sektorze. Ilość sektorów będzie uzależniona od sponsorów. O wszelkich zmianach dotyczących VI DPK i sponsorach będę informował na bieżąco.

KOSZULKI


Na zawody V DPK można zamówić koszulki koloru czarnego. Koszt 1 koszulki wynosi 35zł. Wpłaty za koszulki można dokonać przy wpłacaniu wpisowego na zawody. Przy zamawianiu koszulek proszę o podawanie ich rozmiarów.

WZÓR KOSZULKI VI DPKRegulamin VI Dolnośląskiego Pucharu Karpiowego Kozielno 2009r.


1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach i zgodnie z zasadą "catch and relase", czyli złów i wypuść.
2. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego.
3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę pod warunkiem podpisania oświadczenia, że zawodnik pływa tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wywózka jest dozwolona w obrębie własnego stanowiska patrząc na wprost.
4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania i zakładania kapoka podczas pływania po zbiorniku. Organizator nie będzie dostarczał kapoków.
5. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się pływania po zbiorniku zawodnikom, którzy nie będą mieli na sobie założonych kamizelek ratunkowych (kapoków). Każdy z zawodników, a także asystent, którzy będą pływać po zbiorniku muszą mieć założone kapoki. Zawodnicy, którzy nie będą posiadali kapoków mogą łowić wyłącznie z brzegu nie używając środka pływającego w postaci pontonu czy łódki. Organizator lub sędzia ma prawo sprawdzić czy zawodnicy posiadają kamizelki ratunkowe. Zawodnicy, którzy będą pływać własnymi środkami pływającymi robią to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność i nie mogą rościć sobie jakichkolwiek praw w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki zawodników podczas trwania zawodów.
6. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Dozwolone jest stosowanie przynęt zwierzęcych.
7. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie amury i tołpygi o masie powyżej 2 kg.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu.
9. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
10. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 10-12 oraz 18-20.
11. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody.
12. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.
13. Z uwagi na to, że zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadami fair play prosi się wszystkich zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyny sąsiadującej. Zgodnie z zasadami fair play drużyna sąsiednia powinna, (choć nie musi) wyjąć wędki z wody w celu umożliwienia wyholowania ryby.
14. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska.
15. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb, wówczas o wyższym miejscu decyduje większa liczba złowionych karpi a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.
16. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska, nie dalej niż 5 metrów w jedną i w drugą stronę od wbitego palika z numerkiem.
17. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).
18. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników.
19. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
20. Na stanowisku mogą przebywać jedynie zawodnicy i asystenci. Osoby niebiorące udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu.
21. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodnikom samochodami. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizator, sędziowie oraz osoby dostarczające obiady lub artykuły spożywcze.
22. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
23. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora.
24. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
25. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
26. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
27. Wymaga się od zawodników rozbijania namiotów bezpodłogowych.
28. Za każde zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów drużyna może otrzymać kary upomnienia tj: 1-upomnienie -2kg, 2-upomnienie -4kg, 3-upomnienie równa się z dyskwalifikacją zespołu.
29. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zakazać wywożenia zestawów lub nawet przerwać zawody. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.


Z uwagi na całodobową wywózkę proszę solidnie przygotować sprzęt pływający oraz wyposażyć go w następujące rzeczy:


- ponton lub łódź wyposażona w dwa wiosła
- czerpak do wody
- kotwicę
- 15 metrów linki ratowniczej
- lampkę sygnalizacyjną zwłaszcza podczas wypłynięcia w nocy
- sygnał dźwiękowy np. trąbka lub gwizdek
- kamizelki ratunkoweASYSTENT DRUŻYNY


Każda z drużyn VI DPK może, (ale nie musi) zabrać ze sobą asystenta do pomocy podczas zawodów. Asystent zobowiązany jest do zarejestrowania się w biurze zawodów tak jak zawodnicy. Asystent podczas zawodów może jedynie pomagać drużynie przy:
- przygotowaniu stanowiska,
- wywózce zestawów, ale tylko wiosłując lub sterując środkiem pływającym,
- pilnowaniu całego stanowiska, gdy z jakiś przyczyn obaj zawodnicy opuszczą je lub we dwójkę wywożą zestawy,
- zgłaszaniu ryb do sędziego,
- dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków.

Asystentowi nie wolno:
- przygotowywać zestawów,
- przygotowywać zanęty oraz nęcić
- zarzucać wędek,
- zacinać holować i podbierać ryb,

Opłata za asystenta drużyny wynosi 20zł.


LOSOWANIE STANOWISK


Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:

Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która będzie losować dla siebie numer stanowiska, a następnie z drugiego pojemnika następną drużynę i tak kolejno aż do skończenia losowania. Wszystkie zespoły losują tylko i wyłącznie jeden raz i w żaden sposób wylosowanego stanowiska nie można już zmienić.

Program zawodów VI DPK 2009r.


Każdy z uczestników DPK przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.

19.05.2010r. - środa

09.00 - 13.00 - otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów.
09.00 - 13.00 – kiermasz sprzętu karpiowego, pokazy sprzętu.
13.00 - 14.00 - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk.
17.00 - rozpoczęcie zawodów.

17.00 środa - 10.00 niedziela - czas trwania zawodów.

23.05.2010r.- niedziela.
10.00 - koniec zawodów.
10.00 - 12.00 - opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.
13.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.


Patronat medialny nad imprezą objęli:

KARP MAX, CARP PLANET, WĘDKARSKI ŚWIAT, PZW OKRĘG WAŁBRZYCH, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, Burmistrz Złotego Stoku Stanisław Gołębiowski, Burmistrz Paczkowa Bogdan Wyczałkowski, Starosta Ząbkowicki Ryszard Nowak, portal ALE CARP


Obecnymi sponsorami zawodów są: EHMANNS, NATURAL BAIT

Więcej informacji na temat uczestnictwa w imprezie i samej wody można uzyskać bezpośrednio u organizatora pod numerem telefonu 0 693 783 603 - Paweł Szewc, a także e-mail dpk4@o2.pl lub na stronie portalu Carp Planet www.carpplanet.eu gdzie można znaleźć regulamin, program zawodów oraz wiele innych informacji w tym galerię zdjęć z Kozielna, gdzie będą rozgrywane zawody.

Z karpiowymi pozdrowieniami organizator zawodów Paweł Szewc

 © 2005 C 2005 - 2006 Łowiska.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Stan licznika odwiedzin 17213434